psychomed

Alicja Mistarz specjalista psychiatra


Informacje ogólne

 • PSYCHOMED Gabinety Lekarskie Alicja Mistarz prowadzi działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, polegającą na udzielaniu osobom dorosłym ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii i promocji zdrowia psychicznego. Świadczenia te są udzielane w warunkach stacjonarnych oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

 • Gabinet nie ma umowy z NFZ - wszystkie świadczenia są płatne wg cennika.
 • Pacjent może uzyskać skierowanie na bezpłatne leczenie szpitalne oraz recepty na leki refundowane zgodnie z ubezpieczeniem pacjenta.

Rejestracja pacjentów

 • Rejestracja na wizytę w gabinetach stacjonarnych jest prowadzona przy pomocy aplikacji Kalendarz Medycyny Praktycznej - samodzielnie przez pacjenta, telefonicznie przez lekarza lub rejestratora Medycyny Praktycznej. Linki do aplikacji oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie Gabinetu (psychomed.pl).
 • Aplikacja wysyła sms i e-mail (jeśli podany) z prośbą o potwierdzenie lub rezygnację z wizyty. Potwierdzenie wizyty daje gwarancję zarezerwowanego terminu.
 • Rejestracja na e-wizytę odbywa się z pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie e-psychomed.pl. Rezerwacja terminu e-wizyty powinna nastąpić w czasie dostatecznym do zaakceptowania opłaty za poradę.
 • Ubezpieczenie pacjenta jest weryfikowane w systemie EWUŚ.
 • Czas trwania wizyty w gabinecie stacjonarnym: 20-40 minut (średnio 30 minut).
 • Czas trwania wizyty online: 40-50 minut.
 • Rezerwacje terminów dokonane przez (lub dla) osób niepełnoletnich będą usuwane, a opłaty natychmiast zwracane.

Opłata za wizytę

 • Opłata za wizytę w gabinecie stacjonarnym jest pobierana po zakończeniu porady w gotówce lub kartą płatniczą wg cennika (w PLN):
  • porada lekarska: 150,00;
  • kontrolna porada do 14dni od ostatniej wizyty: 50,00;
  • przedłużenie recept (dla pacjentów w stabilnym stanie psychicznym, jako kontynuacja leczenia): 100,00;
  • zaświadczenia o leczeniu dla ZUS, KRUS, Z. Niepełnosprawności: + 50,00.
 • Opłata za wizytę online pobierana jest przed rozpoczęciem wizyty za pomocą aplikacji do rezerwacji na stronie https://e-psychomed.pl przelewem na konto lub za pośrednictwem płatności PayU wg cennika:
  • porada online: 100,00;
  • porada online pierwszorazowa: 120,00;
  • przedłużenie recept (dla pacjentów w stabilnym stanie psychicznym, jako kontynuacja leczenia): 90,00 + koszty wysyłki w przypadku recept papierowych.
  • dopłata za niestandardowe godziny e-wizyty: + 40,00 (rano) i + 60,00 (wieczorem).
 • Po uiszczeniu opłaty za wizytę w gabinecie stacjonarnym pacjent otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę na żądanie. Potwierdzeniem zapłaty za poradę online jest faktura, przesyłana do pacjenta mailem.

Odwołanie wizyty

 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z wizyty w Gabinecie bez podania przyczyny.
 • Rezygnacja z wizyty online wiąże się z powiadomieniem mnie mailem lub przez formularz kontaktowy najpóźniej na godzinę przed zaplanowaną wizytą.
 • Po zarejestrowaniu rezygnacji opłata za e-wizytę zostanie niezwłocznie zwrócona.
 • Nie zwracam opłat za wizyty nieodwołane.
 • Pacjent jest zobowiązany do obecności na czacie najpóźniej w ciągu 10 minut. Brak kontaktu w tym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty, bez zwrotu opłaty.
 • Pacjent otrzymuje zwrot opłaty za wizytę online, która została odwołana przeze mnie lub nie doszła do skutku z przyczyn leżących po mojej stronie.