psychomed

Alicja Mistarz specjalista psychiatraKWESTIONARIUSZ HOLMESA I RAHE (SRRS)

Zaznacz te wydarzenia, które wystąpiły w Twoim życiu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Śmierć współmałżonka
Rozwód
Separacja małżeńska
Pobyt w więzieniu
Śmierć bliskiego członka rodziny
Zranienie ciała lub choroba
Zawarcie małżeństwa
Zwolnienie z pracy
Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem
Przejście na rentę lub emeryturę
Choroba w rodzinie
Ciąża
Kłopoty w pożyciu seksualnym
Powiększenie się rodziny
Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej
Zmiany w dochodach finansowych
Śmierć bliskiego przyjaciela
Zmiana zawodu
Wzrost konfliktów małżeńskich
Hipoteka ponad 100000 PLN
Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki
Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym
Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego
Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka
Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania
Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej
Zmiany standardu, poziomu życia
Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń
Starcia z szefem
Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia
Zmiana mieszkania
Zmiana szkoły
Zmiany w spędzaniu wolnego czasu
Zmiany w praktykach religijnych
Zmiany w nawykach życia towarzyskiego
Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 100000 PLN
Zmiana nawyków snu
Zmiany częstości spotkań rodzinnych
Zmiany nawyków żywieniowych
Urlop
Święta Bożego Narodzenia
Małe naruszenie przepisów prawnych