logo_psychomed
cień

Gabinet online

  • E-wizyta spełnia wszystkie formalne warunki klasycznej wizyty lekarskiej, tj.: założenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), poufność danych osobowych i medycznych pacjenta, dostęp pacjenta do swojej historii choroby, możliwość uzyskania zaświadczenia o odbytych wizytach lekarskich z wyjątkiem zaświadczeń dla potrzeb orzeczniczych ZUS, KRUS, Zespół ds Niepełnosprawności oraz zwolnienia lekarskiego.

 

  • Rejestracja na e-wizytę odbywa się z pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie e-psychomed.pl. Rezerwacja terminu e-wizyty powinna nastąpić w czasie dostatecznym do zaakceptowania opłaty za poradę.

 

 

  • Korzystający z porady lekarskiej w trybie online zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. zachowania w tajemnicy loginów i haseł dostępu do modułu rejestracji i czata oraz właściwego zabezpieczenia otrzymanych dokumentów medycznych (zaświadczeń, historii choroby, recept).

 

  • Każde naruszenie poufności danych osobowych i medycznych powinno zostać zgłoszone do Administratora w celu podjęcia odpowiednich działań służących wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji.

lokal Kraków
22/03/18