psychomed

Alicja Mistarz specjalista psychiatra
informacje ogólne

● Gabinet nie ma kontraktu z NFZ - leczenie jest płatne.
● Pacjent może uzyskać skierowanie na bezpłatne leczenie szpitalne.
● Leki przepisane w gabinecie prywatnym są refundowane zgodnie z uprawnieniami pacjenta.
● Ubezpieczenia pacjenta jest weryfikowane w systemie EWUŚ NFZ .
__________
● Proszę o rezerwację terminów wizyt - osoby zarejestrowane mają pierwszeństwo.
● Możliwa jest rejestracja tylko na wizytę lekarską.
- do odwołania nie prowadzę psychoterapii oraz treningów biofeedback.
____________
● Czas trwania wizyty lekarskiej wynosi 20-40 minut (średni 30`).
● Cena porady lekarskiej 150,00PLN.
● Cena porady kontrolnej (do 14 dni od ostatniej wizyty) 50,00PLN.
● Cena przedłużenia recepty 100,00PLN (wizyta dla osób w stabilnym
stanie zdrowia, kontynuujących farmakoterapię).
● Zaświadczenia do celów orzeczniczych ZUS/KRUS/niepełnosprawność + 100,00PLN.
● Pozostałe zaświadczenia lekarskie + 30,00PLN.
____________
● Akceptuję karty płatnicze.
____________
● Informuję o stanie zdrowia osobiście tylko osoby upoważnione pisemnie przez pacjenta.
● Nie udzielam informacji o pacjencie przez telefon/mail (również osobom upoważnionym)
- nie ma możliwości weryfikacji tożsamości.
_____________
● Po ustabilizowaniu samopoczucia pacjent może przedłużyć leki telefonicznie.
Recepta będzie wysłana na adres domowy wraz z rachunkiem. Cena usługi 100,00PLN.
_____________
● Pacjent ma prawo zażądać udostępnienia dokumentacji medycznej.
Wydruk z dokumentacji elektronicznej zostanie przygotowany w ciągu 7 dni.
Odbiór osobisty lub przesyłka na wskazany adres. Usługa bezpłatna.